ତୁମ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା

ତୁମ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା, Real Story, Sad Song, Love Song, Nitidina, Odisha, News, Real Story, Health Tips, Life style, Daily Living, Tips, Job Updates, Yoga, Meditation, Stay Healthy, Lockdown may extend after 3 may, lockdown extend

ତୁମ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା II

କେତେ ମୁଁ ରଚିବି ଲୁହର କବିତା

      ଆଜି ତୁମେ ସାଥୀ କୁହ

କଥା ଦେଇଥିଲ ପର କରିବନି

      ଦେବନି ଆଖିରେ ଲୁହ ।।

ଯେବେ ଚାଲିଗଲ କରି ମୋତେ ଏକା

      ହେଇଗଲି ବାଟବଣା

ସେବେଠୁ ବୁଝୁଛି ପ୍ରେମ ମାନେ ଖାଲି

       ଛଳନା ଓ ପ୍ରତାରଣା ।।

ମୋ ଆଖିରୁ ଯେବେ ଶୁଖିଗଲା ଲୁହ

      ଓଠରୁ ଲିଭିଲା ହସ

ସ୍ବାର୍ଥପର ଦୁନିଆଟା ପାଇଁ ଆଉ

        ରହିଲା କି ଅବଶୋଷ ।।

ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଲୁହ ଝରେ ନାହିଁ

         ଝରେ ଶ୍ରାବଣର ଧାର

ହୃଦୟକୁ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତୁମେ

          ହେଇଗଲ ସ୍ବାର୍ଥପର ।।

ତୁମ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା, Real Story, Sad Song, Love Song, Nitidina, Odisha, News, Real Story, Health Tips, Life style, Daily Living, Tips, Job Updates, Yoga, Meditation, Stay Healthy, Lockdown may extend after 3 may, lockdown extend
ତୁମ ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା

ତୁମ ପ୍ରେମର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ

         ମନ ଦିଅ ଯେବେ ଜାଳି

ତୁମେ ମୋତେ ଏକା କରି ଗଲା ପରେ

         ଜାଳୁଛି ଲୁହର ଦିପାଳି ।।

କେତେ ଦେଖିଥଲି ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ

             କରିବା ପାଇଁ ନିଜର

ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ହୃଦୟକୁ ମୋର

             କରି ଦେଇ ସାତପର ।।

ତୁମେ ଗଲାପରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି

            ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ନେଇ

ମନରେ ମୋର ଥିଲା ଯେତେ ପ୍ରେମ

          ବୋହିଗଲା ଲୁହ ହୋଇ ।।

ଧକ୍କା ଖାଉଥାଏ ଭଲ ପାଉଥାଏ

            ଲୁହ ପିଉଥାଏ ହସି ହସି

ଏମନ ଏମିତି ବୁଝେନା ସେମିତି

   ଭୁଲିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଝୁରେ ବେଶି ।।

ଭୁଲି ଯାଅ ବୋଲି କହିଦେଲା ପରେ

        ମନେ ପଡ ତୁମେ ବେଶି

ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଜି ବିନା ଦୋଷେ କିଏ

        ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା କି ଫାଶୀ ।।

ପ୍ରତାରଣା ଭରା ଏଇ ଦୁନିଆରେ

        ସମ୍ପର୍କ ମିଛ ଖାଲି

ତଥାପି ଏ ମନ ଖୋଜେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ

       ଅମାନିଆ ମନେ ବୋଲି  ।।

ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ - ମୁଁ ଦୋଷୀ, Nitidina, Odisha, News, Real Story, Health Tips, Life style, Daily Living, Tips, Job Updates, Yoga, Meditation, Stay Healthyପାଗଳ ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟବାନ ନାୟକ
କୋଡଗମ୍ଭୀର,ଚଣ୍ଡିଗାଁ,ଚରମ୍ପା,ଭଦ୍ରକ

ଇ-ମେଲ: satyabannayak1995@gmail.com

About admin

Blog sharing Information & Tips about Travelling Tips, Health Tips, Daily Living Life, Life Style, Trends and more to help people to Enjoy the beautiful Life.

View all posts by admin →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *