ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ - ମୁଁ ଦୋଷୀ, Nitidina, Odisha, News, Real Story, Health Tips, Life style, Daily Living, Tips, Job Updates, Yoga, Meditation, Stay Healthy

ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ – ମୁଁ ଦୋଷୀ !

ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ – ମୁଁ ଦୋଷୀ ! ହରିପ୍ରସାଦ ବାବୁ କଲିକତାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଚାଲାକ,ଚତୁର,ସାହସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ଡରନ୍ତି …

ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ – ମୁଁ ଦୋଷୀ ! Read More