୨୦୨୧ ରେ ପ୍ରାୟ ୫୬ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ RBI ଜାରି କରିଥିବା ଲିଷ୍ଟ ।

୨୦୨୦ ବର୍ଷ ସରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପହଂଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଛୁଟି ମାନ ଚେକ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ୨୦୨୧ ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହାର …

Read More