WHO ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲା ଆମେରିକା, Nitidina, Odisha, Stay home Stay safe, Corona, Covid-19, News, USA, WHO

WHO ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲା ଆମେରିକା ।

WHO ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲା ଆମେରିକା । WHO ସହିତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ – ଚୀନ୍ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅତୀତରେ ଆମେରିକା WHO କୁ ସହାୟତା …

Read More