ଏହି ତାରିଖରେ ହୋଇପାରେ IPL ର ନିଲାମ। ଏହା ସହିତ BCCI ଆଇପିଏଲର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦେଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ।

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୧ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ନିଲାମୀ ୧୮ ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ। ବିସିସିଆଇର ଅଧିକାରୀ ପିଟିଆଇ ର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ଦେଲେ। ଅଧିକାରୀ କହିଲେ କି “ନିଲାମୀ ୧୮ ଫେବୃଆରୀକୁ ହେଇପାରେ। ଏହା ପାଇଁ ସ୍ଥଳ …

ଏହି ତାରିଖରେ ହୋଇପାରେ IPL ର ନିଲାମ। ଏହା ସହିତ BCCI ଆଇପିଏଲର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦେଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ। Read More