ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ : ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ସେନାର ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ, ଭିଡିଓ ଜାରି କଲା ଚାଇନିଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟିଭି ।

ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ : ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ସେନାର ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ, ଭିଡିଓ ଜାରି କଲା ଚାଇନିଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟିଭି ।

ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ ସେନା ଲଗାତାର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲାଭଳି ଜଣାପଡୁଛି । ତିବ୍ବତ ସୀମାରେ ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ …

Read More