ଥରିଲା ମେକ୍ସିକୋ: ରେକର୍ଡ ହେଲା ୭.୪ ତ୍ରୀବତାର ଭୂକମ୍ପ! ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା ସୁନାମୀର ଚେତାବନୀ

ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା। ଥରିଲା ମେକ୍ସିକୋର ସାଉଥରେ ରହିଥିବା ଅକୋପୁଲକ ସହର। ଏପରି ଭାବେ ଭୂକମ୍ପ ଥିଲା ଯେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସାଉଥ ମେକ୍ସିକୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଗ। ଏହା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା …

ଥରିଲା ମେକ୍ସିକୋ: ରେକର୍ଡ ହେଲା ୭.୪ ତ୍ରୀବତାର ଭୂକମ୍ପ! ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା ସୁନାମୀର ଚେତାବନୀ Read More