ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ 'ରିମୁଭ୍‌ ଚୀନ ଆପ୍ସ'କୁ ଡିଲିଟ କଲା Google, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଚୀନ !

ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ‘ରିମୁଭ୍‌ ଚୀନ ଆପ୍ସ’କୁ ଡିଲିଟ କଲା Google, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଚୀନ !

ଆମେରିକା ଚୀନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ତଥା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଗଲ କିନ୍ତୁ ଚୀନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ‘ସ୍ପାମ୍‌ ଆଣ୍ଡ ମିନିମମ୍‌ ଫଙ୍କସ୍ୟୁନାଲିଟି ପଲିସି’ ଆଧାରରେ ଗୁଗଲ ପୁଣି ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆପ୍‌ ‘ରିମୁଭ୍‌ …

Read More