ରିକ୍ସା ଚାଳକର ପରିଶ୍ରମ ରଙ୍ଗ ଆଣିଲା, ପୁଅ ସହିତ ବୋହୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ଏହି ବଡ଼ ପଦବୀ।

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ରିକ୍ସା ଚାଳକର କାହାଣି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ରିକ୍ସା ଚାଳକର ନାମ ହେଉଛି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ରିକ୍ସା ଚାଳନା କରିକି ନିଜ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଂଚିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ …

Read More