ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଚତୁର ବୋଲର ଭାରତ ପାଇଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ବିପଦ। ନାମ ଜାଣିଲେ ହେବର ଚକିତ।

ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଜ୍ୟାକ ଲିଚ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପୁରା ଷ୍ଟାର ହେଇଗଲେ। ସେ ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀଲଂକାର ଚାରିଟି ୱିକେଟ ମାତ୍ର ୫୯ ରନ ଦେଇକି ନେଇଗଲେ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ …

ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଚତୁର ବୋଲର ଭାରତ ପାଇଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ବିପଦ। ନାମ ଜାଣିଲେ ହେବର ଚକିତ। Read More