କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ଥିବା ଝିଅକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଦେବା ପାଇଁ ମାଆ କଲା ଏହି ଏପରି କାମ, ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଲୁହ ଆସିଯିବ।

ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଲିଭେଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ ମାର ସମ୍ପର୍କ। ମାଆ ନିଜ ପିଲାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ମାଆ ହିଁ …

କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ଥିବା ଝିଅକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଦେବା ପାଇଁ ମାଆ କଲା ଏହି ଏପରି କାମ, ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। Read More