ଜଣେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଛୁଆ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗିଳି ଦେଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ।

ଏମିତିରେ ତ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ସେପରି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଏପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଯାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ହୋସ ଉଡିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ସଦମାରେ …

ଜଣେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଛୁଆ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗିଳି ଦେଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ। Read More