ଏହି ଭେଟେରାନ୍ କହିଛନ୍ତି - ଗମ୍ଭୀର - ଆଫ୍ରିଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର , ଭାରତ - ପାକ ମିଶିକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ।

ଏହି ଭେଟେରାନ୍ କହିଛନ୍ତି – ଗମ୍ଭୀର – ଆଫ୍ରିଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର , ଭାରତ – ପାକ ମିଶିକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ।

ଏହି ଭେଟେରାନ୍ କହିଛନ୍ତି – ଗମ୍ଭୀର – ଆଫ୍ରିଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର , ଭାରତ – ପାକ ମିଶିକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ । ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ୱାକର ୟୁନିସ୍ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସାଥୀ ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ …

Read More