ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଚୀନ୍ ସେନାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।, President xi jinping tell his army to scale up preparation for war , Nitidina, Odisha, Stay home Stay safe, India, China, USA

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଚୀନ୍ ସେନାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଚୀନ୍ ସେନାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେନାବାହିନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି …

Read More