ବୋଲର ପକେଇଲେ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସ୍ପିନ ବଲ, ଯୁବରାଜ ସିଂ ଦେଲେ ମଜାଦାର ରିୟାକସନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ସ୍ପିନ ବୋଲିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି,ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହସି ପକେଇବେ। ବୋଲର ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ କଲେ। ଏହି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯୁବରାଜ ସିଂ ପୋଷ୍ଟ …

ବୋଲର ପକେଇଲେ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସ୍ପିନ ବଲ, ଯୁବରାଜ ସିଂ ଦେଲେ ମଜାଦାର ରିୟାକସନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ । Read More