ଏହି ଭାରତୀୟ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳୀ। ସବୁଆଡେ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା।

ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ଏହି ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ତନଵୀର ସଂଘାଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଛି। ତନବିର ସଂଘା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ ବ୍ୟାସ ଲିଗରେ ସିଡ଼ନି ଥଣ୍ଡର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନ୍ୟୁଜଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ …

ଏହି ଭାରତୀୟ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳୀ। ସବୁଆଡେ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। Read More