ପ୍ରେମିକ ଖୋଲିଲା”ବେବଫା ଚାହାଵାଲା” ନାମରେ ଦୋକାନ,ଧୋକା ଖାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଦିଏ ଚାହା।

ଏକ ଏପରି କଥା ନେଇ ଆସିଛୁ ଯାହାକୁ ପଢିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ଯୁବକ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ମନେ ପକାଇ ଏକ ଚାହା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ବେବଫା ଚାହାଵାଲା। ଏହି ଦୋକାନରେ ଦୁଇଟି …

Read More