ବିପଦରେ 'ବାଘ' : ୭ ବର୍ଷରେ ମଲେଣି ୭୫୦ ବାଘ, tiger in danger, India, Nitidina, Odisha, News, Real Story, Health Tips, Life style, Daily Living, Tips, Job Updates, Yoga, Meditation, Stay Healthy, Save Tree, Save Life, Extended Lockdown

ବିପଦରେ ‘ବାଘ’ : ୭ ବର୍ଷରେ ମଲେଣି ୭୫୦ ବାଘ

ବଦଳୁଛି ପାଣିପାଗ, ପରିବେଶ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ। ବଢ଼ୁଛି ଶିକାରୀଙ୍କ ଭୟ । ଏକଦା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିବା ସିଂହ ଏବେ କେବଳ କିଛି ହାତଗଣତି ଚିଡିଆଖାନା ଓ ଛବି ବହିରେ ସୀମିତ । ସିଂହର ବିଲୁପ୍ତ ସ୍ଥିତି ବାଘକୁ କରିଥିଲା …

Read More