ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦି । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାମଲା ।

ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନି ଅଧିନାୟକ ଆଫରିଦି ପାକିସ୍ତାନର ମହାନ ଖେଳାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ ଭଲ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହାନ ଖେଳାଳୀ ରାହୁଲ ଦ୍ରାଭିଡ଼ଙ୍କ ଦିଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦ୍ରାଭିଡ଼ ୨୦୧୬ ରୁ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ …

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦି । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାମଲା । Read More